คนมีรายได้น้อยเฮรับปีใหม่!!! รัฐฯ เตรียมมอบ“ เอกสิทธิ์บัตรคนจน-บุคลากรรัฐ” ของขวัญให้กู้ซื้อบ้าน!! (รายละเอียด)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นของขวัญจากรัฐบาล สนับสนุนให้ประชาชนมีบ้าน โดยพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถสรุปลายละเอียดได้ ดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิ? ผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้มีรายได้น้อยทั่วไปและบุคลากรภาครัฐรวม 3 โครงการ

2. อัตราดอกเบี้ย? มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน

3. ระยะเวลาการกู้? มีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

4. กู้ได้เมื่อไร? ให้ยื่นขอคำกู้ได้จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 หรือ เมื่อธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อจนเต็มโครงการแล้ว

5. เตรียมวงเงินไว้เท่าไร? ประชาชนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีวงเงิน โครงการรวม 30,000 ล้านบาท

6. วงเงินกู้ต่อราย? วงเงินสูงสุดต่อรายให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 2.75% ต่อปี กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 3% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ขณะที่บุคลากรภาครัฐ มีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เอ็มอาร์อาร์-3.75% ต่อปี หรือเทียบเท่า 3% ต่อปี

นอกจากนี้ เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงบุคลากรภาครัฐตามที่ธนาคารกำหนดที่มีภูมิลำเนาหรือต้องการที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกอยู่ที่ 2.5% ต่อปี

Real estate concept