คนจนมีเฮ!! คลังเตรียมช่วยผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 เริ่มมาตรการกุมภาพันธ์ (รายละเอียด)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมต.คลัง  เผย การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยกระทรวงฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ หรือทีมหมอประชารัฐสุขใจเข้าไปพูดคุยกับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ 11.4 ล้านคน เพื่อให้รู้ถึงทักษะ ความต้องการอาชีพ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการ

นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน เพื่อประเมินว่าความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ผลมากน้อยเพียงใด และควรต้องปรับปรุงส่วนใดหรือไม่