ประชาชนรู้ยัง!!! “ทนายชื่อดัง” เผย “คนที่มีอายุเกิน 60ปีเสียชีวิต” สามารถรับเงินสงเคราะห์ก้อนโตได้!! ข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ทนายชื่อดังเผย!! “หากคนที่มีอายุเกิน 60ปีเสียชีวิต” สามารถรับเงินสงเคราะห์ก้อนโตได้!! มาให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้อ่านกัน หากอ่านแล้วมีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคนอื่นๆกันด้วยนะครับ

เมื่อคนอายุเกิน 60 เสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ศพละ 2,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1 ได้ศพละ 2,000 บาท

2 ผู้ตายมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3 ผู้ตายมีสัญชาติไทย

4 ยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือภูมิลำเนาที่ตาย

5 ยื่นคำขอใน 30 วัน นับแต่ออกใบมรณบัตร

6 เอกสารที่ต้องใช้คือ ใบมรณบัตร บัตรประชาชน หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นเป็นผู้จัดการศพ รับรองโดยนายอำเภอหรือท้องถิ่น

7 ผู้ตายอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือได้รับการรับรองว่ายากจนจากท้องถิ่น แปลว่า ผู้ตายจะต้องอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ (ประมาณครัวเรือนละไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี)

8 ผู้ตายไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ญาติยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้

สาเหตุที่คนไม่ค่อยรุ้เรื่องนี้ เพราะเค้าไม่ได้จ่ายเงินให้ทุกศพ แต่เค้าให้เฉพาะศพที่ยากจนครับ…

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจสายตรงกฎหมาย